Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja prasowa w Nadleśnictwie Gniezno

W czwartek 1 lutego 2018 r. w Nadleśnictwie Gniezno miało miejsce spotkanie informacyjne omawiające aktualną sytuację nadleśnictwa po zniszczeniach spowodowanych huraganowym wiatrem z sierpnia 2017 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m. in. posłowie Zbigniew Dolata i Krzysztof Ostrowski oraz asystenci poseł Pauliny Henning-Kloski, posła Pawła Arndta, Dyrektor Biura senatora Roberta Gawła, a także Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gnieźnie i Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Markiewicz, przedstawiciele służb mundurowych, Wójt Gminy Mieleszyn Janusz Kamiński, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Tadeusz Szymanek oraz przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

Dyrektor Tomasz Markiewicz omówił straty, jakie poniosły w wyniku klęski Lasy Państwowe, w tym straty w Dyrekcji Regionalnej oraz zapoznał uczestników spotkania z obecną sytuacją na rynku drzewnym.

Nadleśniczy Michał Michalak przedstawił prezentacje omawiając sytuację nadleśnictwa po zniszczeniach spowodowanych huraganowym wiatrem, zakres prac wykonanych przez nadleśnictwo na powierzchniach klęskowych oraz zakres planowanych prac w bieżącym roku i w kolejnych latach. Po prezentacji odbyła się część konferencyjna, podczas której Dyrektor Regionalny LP i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno odpowiadali na zadane pytania.

Druga część spotkania miała charakter terenowy. Uczestnicy spotkania udali się na tereny leśne najbardziej dotknięte klęską. W czasie wizyty w Leśnictwie Kowalewko i Nowaszyce przedstawiono zakres wykonanych prac pozyskaniowych i udostępniających powierzchnie oraz planowane kolejne etapy prac niwelujących skutki powstałej klęski.