Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie pn. „Bezpieczne techniki i technologie przy pozyskaniu i zrywce drewna”

W dniu 23 lutego 2017 r. na terenie Leśnictwa Stary Dwór zorganizowane zostało szkolenie dla drwali-pilarzy realizujących usługi leśne na ternie Nadleśnictwa Gniezno pn. „Bezpieczne techniki i technologie przy pozyskaniu i zrywce drewna".

W trakcie szkolenia przedstawiono organizację pracy przy pozyskaniu drewna,  przy użyciu pilarki spalinowej. Szczegółowo omówiono prawidłowe zasady technik ścinki i obalania oraz okrzesywania drzew.                                                                                                      

Uczestnicy chętnie korzystali z wiedzy eksperckiej zaproszonych gości Pana Wiesława Tomczaka (pracownika Służby Nadzoru Gospodarki Drewnem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu) oraz Pana Jacka Wiekiery (Specjalisty ds. BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu).                                                                                                           

W trakcie szkolenia przeprowadzono weryfikację umiejętności pilarzy w zakresie prawidłowej techniki ścinki, obalania i okrzesywania drzew. Ocenie podlegały stosowane przez pilarzy środki ochrony osobistej, technika ścinki i okrzesywania drzew oraz praktyczna znajomość przepisów BHP i zasad FSC. Najlepszym z drwali - pilarzy okazał się Pan Wojciech Staszak ( ZUL M. Choryan), drugim Pan Marcin Kapczyński (ZUL M. Choryan), trzecie miejsce zdobył Pan Marek Bagrowski ( ZUL M. Choryan ).                                                            

Pan Wiesław Tomczak zaprezentował zgromadzonym prawidłowe techniki okrzesywania drzew stosowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Podczas wspólnych rozmów chętnie wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami zawodowymi.

Podsumowania szkolenia dokonał Nadleśniczy Pan Michał Michalak gratulując utrzymującego się bardzo wysokiego poziomu kwalifikacji uczestniczących  w weryfikacji pracowników Zakładów Usług Leśnych.  Na zakończenie zostały wręczone dyplomy za uczestnictwo oraz nagrody i upominki przygotowane przez Nadleśnictwo Gniezno.