Lista aktualności Lista aktualności

Uroczysta narada

W dniu 29 grudnia 2017 r. miała miejsce się uroczysta narada z udziałem pracowników i emerytów nadleśnictwa oraz zaproszonych gości.

Uroczysta narada była również okazją do złożenia podziękowań dla kończącego pracę zawodową Pana Andrzeja Kiszkarewicza Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno. Nadleśniczy A. Kiszkarewicz ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu w roku 1974 i rozpoczął staż w Nadleśnictwie Wilkanowo. W 1975 rozpoczął pracę jako Adiunkt w Nadleśnictwie Babki, a następnie kontynuował pracę w LP jako samodzielny referent ds. planowania w OZLP Poznań. Z pracą w Nadleśnictwie Gniezno związany był niezmiennie od 1976 roku pracując na następujących stanowiskach: do 1977 roku jako Leśniczy ds. lasów niepaństwowych, do 1981 roku jako Adiunkt, a w latach 1981-1991 jako Nadleśniczy terenowy. Od roku 1991 do 2003 sprawował funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno, a następnie od 2003 roku funkcję Zastępcy Nadleśniczego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak wraz z pracownikami podziękował Panu Andrzejowi Kiszkarewiczowi za długoletnią i solidną pracę, za wiedzę zawodową przekazaną młodszym kolegom i koleżankom oraz za wzorową postawę w swojej długoletniej służbie. W trakcie spotkania podsumowano mijający rok Nadleśniczy podziękował załodze nadleśnictwa za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie w usuwanie skutków klęski, która dotknęła lasy nadleśnictwa w sierpniu 2017r. Podczas uroczystości Nadleśniczy wręczył awans zawodowy Panu Arturowi Łachowskiemu na stanowisko Zastępcy Nadleśniczego oraz Panu Danielowi Cierplikowskiemu na stanowisko Inżyniera Nadzoru. Na zakończenie złożył życzenia noworocznej pracownikom i przybyłym gościom.