Asset Publisher Asset Publisher

Zanim wyrośnie las....

Po tegorocznej nawałnicy leśnicy zostawieni zostali przed potężnym wyzwaniem, jakim jest uprzątnięcie zniszczonego lasu i przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia .

Nadal trwają prace pozyskaniowe na terenach klęskowych, a więc wycinka uszkodzonych drzew. W miejscu usuniętego drzewostanu pojawi się nowe pokolenie lasu ale zanim to nastąpi należy teren ten odpowiednio przygotować. Leśnicy planują kolejne zadania szukając najbardziej optymalnych rozwiązań. W dniu 23 listopada na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo przygotowany został pokaz pracy specjalistycznego sprzętu do rozdrabniania pozostałości pozrębowych maszyny RAPTOR 800. Maszyna ta jest przygotowana do pracy w bardzo trudnych warunkach terenowych. Leśnicy z nadleśnictw dotkniętych skutkami sierpniowego żywiołu zapoznali się z pracą specjalistycznego sprzętu i możliwościami zastosowania sprzętu funkcjonującego do tej pory w pracach hodowlanych. Rozmiar trwających prac i kolejnych działań do wykonania w zniszczonym lesie wymaga poszukiwania nowych , niestandardowych rozwiązań. Leśnicy dzielą się swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami , by wspólnymi siłami jak najszybciej przywrócić las.