Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Małgorzata Brzostowska

specjalista ds. informacji i komunikacji społecznej

tel: 61-668-44-18

e-mail: m.brzostowska@poznan.lasy.gov.pl