Asset Publisher Asset Publisher

Projekt ochrony przeciwpożarowej

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 •     rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 •     szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 •     dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 •     skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 •     rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 •     wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ile odzyku tyle zysku...

Ile odzyku tyle zysku...

W sobotę 16 listopada na gnieźnieńskim Rynku odbyła się akcja „Ile odzysku tyle zysku” świętuj z nami Dzień Makulatury i zmieniaj świat!

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie przeprowadziło wspólną akcję w ramach której, każdy mógł otrzymać drzewko do zasadzenia w zamian za dostarczoną makulaturę.

 

 

Sobotnie przedpołudnie wielu mieszkańców Gniezna oraz okolic, a także szkół i organizacji dostarczyło zebraną makulaturę w zamian otrzymując sadzonki lipy, dębu, świerka, brzozy, grabu lub buka. Nadleśnictwo Gniezno przekazało na ten cel 1000 sadzonek drzew leśnych.

 

W czasie akcji zebrano około 6 ton makulatury! W trakcie akcji  można było przynosić również koce i karmę wspierając  gnieźnieńskie schronisko dla zwierząt. Wolontariusze działający  przy schronisku wraz ze swoimi podopiecznymi zachęcali do  pomocy schronisku, szczególnie w tym trudnym, zimowym  okresie.

Dla osób, które przyszły na gnieźnieński rynek  przygotowano konkursy z nagrodami, można było również  sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą segregacji śmieci i zapoznać  się z interesującą wystawą edukacyjną w mobilnej strefie  edukacyjnej zaaranżowanej w śmieciarce. Nie była to jednak zwykła śmieciarka: w jej wnętrzu nie znajdowały się odpady, a wystawa pokazująca, że są one wartościowymi surowcami.