Aktualności

PGL LP Nadleśnictwo Gniezno w poniższym załączniku przedstawia wyniki dogrywki w przetargu ofertowym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych, której otwarcie odbyło się 14 maja 2018 r.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Obowiązujący cennik na sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym do odnowień i zalesień oraz na sadzonki ozdobne w pojemnikach

Zagrożenie pożarowe

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Pożary lasów nie powstają same z siebie. Zdecydowana większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka.

Archiwum

30 września br. na terenie leśnictwa Las Miejski odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata zorganizowana przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Nadleśnictwa Gniezno.