Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gniezno
Nadleśnictwo Gniezno
61 426 46 11
61 426 46 11 w. *8

ul. Wrzesińska 83

62-200 Gniezno

 

biuro nadleśnictwa czynne pon-pt w godz. 7.00-15.00

 

Numery rachunków bankowych:

Bank Zachodni WBK S.A.

12 1090 1375 0000 0000 3701 0189

BGŻ BNP PARIBAS

77 2030 0045 1110 0000 0046 8490

Nadleśniczy
Michał Michalak
61 426 46 11
Zastępca Nadleśniczego
Artur Łachowski
61 426 46 11 wew. *311
Główny Księgowy
Łukasz Rymszewicz
61 426 46 11 wew. *611
Sekretarz
Andrzej Gross
61 426 46 11 wew. *671

Sekretariat

Anna Grzybowska - Orchowska
młodsza sekretarka
Tel.: 61 426 46 11

Inżynier Nadzoru

Tomasz Janowicz
Inżynier Nadzoru
Tel.: 61 426 46 11 wew. *211
Daniel Cierplikowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 61 426 46 11 wew. * 212

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Rurek
Komendant
Tel.: 61 426 46 11 w. *221
Krzysztof Janowski
Starszy strażnik leśny
Tel.: 61 426 46 11 w. *222

Stanowisko ds. Pracowniczych, BHP i łowiectwa

Tomasz Wykner
starszy spec. Służby Leśnej ds. pracowniczych, BHP i łowiectwa
Tel.: 61 426 46 11 wew. *131

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Andrzej Gross
sekretarz
Tel.: 61 426 46 11 wew. *671
Paweł Zapała
specjalista ds. administracji
Tel.: 61 426 46 11 wew. *673
Mariola Nowakowska
starszy specjalista Służby Leśnej ds. administracyjnych
Tel.: 61 426 46 11 wew. *672

Dział Finansowo - Księgowy

Katarzyna Janowska
księgowa
Tel.: 61 426 46 11 wew. *614
Aneta Podgórska-Jóźwiak
starszy księgowy
Tel.: 61 426 46 11 wew. *612
Władysława Jusiak
starsza księgowa
Tel.: 61 426 46 11 wew. *613

Dział Gospodarki Leśnej

Sławomir Grenda
st. spec. Służby Leśnej ds. ochrony p.poż. oraz administrator SILP w nadleśnictwie
Tel.: 61 426 46 11 wew. *334
Adam Szcześniak
spec. Służby Leśnej ds. hodowli lasu i lasów niepaństwowych
Tel.: 61 426 46 11 wew. *333
Karolina Fiutak - Łachowska
st. spec. Służby Leśnej ds. ochrony lasu, edukacji leśnej i turystyki
Tel.: 61 426 46 11 wew. *331
Ewa Włodarczyk
specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 61 426 46 11 wew. *335
Mirosław Maciąg
st. spec. Służby Leśnej ds. użytkowania i urządzenia lasu
Tel.: 61 426 46 11 wew. *332

Marketing

Irena Piniarska
starszy specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 61 426 46 11 wew. *337
Edyta Bieniara
specjalista ds. marketingu
Tel.: 61 426 46 11 wew. *336 kom. 666 362 705